Podatek u źródła – ważne informacje

22 maj    Finanse

Opodatkowania różnych przelewów to rzecz najnormalniejsza na świecie. Nie jest obce przedsiębiorstwom uiszczanie opłat za różnego rodzaje przelewy, czy to za odsetki czy inne przelewy transgraniczne. Co to takiego podatek u źródła, jak go uniknąć i co zmieniło się w tej kwestii od 2019 roku?

Podatek u źródła – definicja

Jest to podatek otrzymywany z płatności transgranicznych. W tym przypadku osoba, która otrzymuje przychód to tak zwany podatnik. Może on otrzymać wypłatę na przykład za wynagrodzenie z tytułu usług, z różnych płatności licencyjnych czy odsetek z tytułu pożyczek. Natomiast płatnikiem jest osoba, która jest podmiotem dokonującym wpłaty. Jej zadaniem jest dokonanie wpłaty podatku do urzędu skarbowego. Podatek u źródła może obejmować przychody z odsetek (pwc.pl), z opłat za świadczone usługi w działalności widowiskowej czy transportowej oraz z opłat za świadczone usługi doradcze i prawne. Na te przychody ustalony został podatek w wysokości 20 % od danych przychodów.

Zmiany w roku 2019

Certyfikat rezydencji jest zaświadczeniem wydawanym przez określony organ w kraju, który mówi o miejscu zamieszkania i siedzibie podatnika. Dokument ten stwierdza, że podatnik podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. W Polsce takiemu nakazowi podlegają osoby, których firmy znajdują się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Jak wynika z ustawy z 2019 certyfikat rezydencji zwalnia od pobrania podatku dochodowego lub umożliwia jego rozliczenie w innej stawce niż normalnie. W przypadku przekroczenia kwoty 2 000 000 złotych rocznie na podatnika nałożone zostają dodatkowe procedury.

W celu uzyskania szczegółowych informacji o uniknięciu opodatkowania należy udać się do odpowiedniego doradcy finansowego. Pomoże on nam w uzyskaniu certyfikatu rezydencji, który będzie niezbędny w procesie uiszczania opłat za podatek u źródła. Dzięki niemu możemy zyskać finansowo, co odciąży nasz budżet.