Rola Poręczyciela Kredytu w Procesie Uzyskiwania Pożyczki

4 lis    Finanse
poręczyciel kredytu

W dzisiejszych czasach uzyskanie kredytu gotówkowego może stanowić wyzwanie. Często banki podczas analizy zdolności kredytowej potencjalnych kredytobiorców odmawiają udzielenia pożyczki z powodu niskiego dochodu lub słabej historii kredytowej. W takich sytuacjach kluczową rolę może odegrać poręczyciel, jednak warto zgłębić szczegóły związane z tym zagadnieniem.

Rola i Obowiązki Poręczyciela

Poręczyciel kredytu, zwany również żyrantem, to jednostka, która zobowiązuje się przed bankiem do spłaty kredytu, gdy główny kredytobiorca nie będzie w stanie tego zrobić. Jest to zazwyczaj zaufana osoba, często przyjaciel lub krewny, posiadający stabilną sytuację finansową. Niemniej jednak, decydując się na pełnienie roli poręczyciela, osoba ta musi być świadoma długoterminowych konsekwencji tego działania.

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, poręczenie kredytu stanowi poważne zobowiązanie, aż do tego stopnia, że wszelkie opóźnienia w spłacie kredytu mogą wpłynąć na zdolność kredytową poręczyciela. Banki bowiem rejestrują takie zobowiązania w Biurze Informacji Kredytowej (BIK), co może negatywnie wpłynąć na ocenę zdolności kredytowej osoby udzielającej poręczenia.

Kto Może Być Poręczycielem Kredytu?

Zanim osoba zdecyduje się na pełnienie roli poręczyciela, istnieją kluczowe kryteria, które banki biorą pod uwagę przy ocenie wiarygodności poręczyciela. Osoba ta musi posiadać stabilne dochody, nie może mieć zaległości w spłacie własnych zobowiązań, oraz musi być pełnoletnia i mieć zdolność do czynności prawnych.

poręczyciel kredytu

Prawa i Obowiązki Poręczyciela

Zgodnie z prawem, poręczyciel ma prawo do informacji dotyczących spłaty kredytu. To pozwala mu monitorować sytuację i reagować na ewentualne opóźnienia w spłacie rat, które mogą wpłynąć na jego własną sytuację finansową. Bank, w przypadku zaległości kredytobiorcy, zobowiązany jest poinformować poręczyciela.

Koszty Związane z Poręczeniem Kredytu

Należy zaznaczyć, że samo udzielenie poręczenia zazwyczaj jest bezpłatne. Niemniej jednak, w niektórych sytuacjach poręczyciel może oczekiwać wynagrodzenia za ponoszone ryzyko finansowe. Sytuacje te wymagają oddzielnej umowy, jednak zazwyczaj mają zastosowanie w przypadku, gdy poręczenie dotyczy spółek.