Ryzyko kradzieży tożsamości

27 paź    Finanse
jak sprawdzić czy ktoś wziął na mnie kredyt

W dobie cyfryzacji, kradzież tożsamości i wyłudzenie kredytu na czyjeś dane osobowe stało się zjawiskiem powszechnym. Jak donosi Związek Banków Polskich, w ciągu jednego kwartału 2022 roku odnotowano ponad 2 000 prób wyłudzeń kredytów. Osoba, której tożsamość została skradziona, zazwyczaj dowiaduje się o tym w momencie, gdy otrzyma wezwanie do zapłaty lub odwiedzi ją komornik.

Jak zidentyfikować problem

Aby wykryć nieautoryzowany kredyt, konieczne jest monitorowanie swojej historii kredytowej. Raport BIK jest narzędziem, które pozwala na szybkie zidentyfikowanie nieznanych zobowiązań finansowych. Wyłudzenie kredytu może nastąpić także online, gdzie wystarczające są podstawowe dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, PESEL czy numer dowodu osobistego. W zidentyfikowaniu takich problemów pomagają również doradcy finansowi jak np. Bookfinanse.

Ochrona przed wyłudzeniami

Kluczowym działaniem prewencyjnym jest staranne przechowywanie dokumentów i unikanie ich zgubienia. W przypadku utraty dowodu osobistego zalecane jest szybkie jego zastrzeżenie w instytucjach finansowych i zawiadomienie policji. Równie ważne jest regularne monitorowanie swoich rachunków bankowych oraz historii kredytowej, aby zapobiec lub szybko zareagować na nieautoryzowane działania.

jak sprawdzić czy ktoś wziął na mnie kredyt

Dalsze kroki po wykryciu wyłudzenia

Odkrycie, że ktoś wziął kredyt na Twoje dane, wymaga natychmiastowej reakcji. Kontakt z instytucjami finansowymi oraz złożenie zawiadomienia na policji są krokami koniecznymi w takiej sytuacji. Prześwietlenie historii kredytowej i sprawdzenie informacji w Biurze Informacji Kredytowej, Krajowym Rejestrze Długów czy innych podobnych instytucjach może pomóc ocenić skalę problemu i zabezpieczyć swoje finanse przed dalszymi nieautoryzowanymi działaniami.

Oszustwa finansowe, takie jak wyłudzenie kredytu na cudze dane, są realnym zagrożeniem w dzisiejszym świecie. Dlatego też wiedza na temat tego, jak sprawdzić czy mam kredyt oraz jak zabezpieczyć swoje dane osobowe, jest niezbędna dla ochrony przed kradzieżą tożsamości i jej finansowymi konsekwencjami. Warto także pamiętać o świadomym zarządzaniu swoimi danymi w sieci i unikaniu dzielenia się nimi na nieznanych lub niezaufanych platformach internetowych.