Co warto wiedzieć o CRBR?

9 maj    Firma

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych to system, który został stworzony by gromadzić dane o osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką. Jej głównym zadaniem jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Na czym polega działanie systemu?

Gromadzenie aktualnych i dokładnych danych o każdym beneficjencie ma kluczowe znaczenie, gdyż zdarzają się procedery przestępcze, które łatwo ukryć w skomplikowanej strukturze korporacyjnej. System ma charakter publiczny, stąd każdy ma dostęp do informacji. Zapewnia to większą kontrolę informacji przez społeczeństwo obywatelskie. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych zapewnia również większe zaufanie do rynku finansowego oraz wszystkich osób związanych z obrotem gospodarczym – https://www.pwc.pl/pl/uslugi/doradztwo-prawne/centralny-rejestr-beneficjentow-rzeczywistych.html.

Jakich spółek dotyczy Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych?

W CRBR gromadzone są dane beneficjentów rzeczywistych. Dotyczy to zarówno spółek jawnych, komandytowych, komandytowo – akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialnością, prostych spółek akcyjnych (zmiana od 1 marca 2020), akcyjnych, z wyjątkiem spółek publicznych. W rejestrze znajdują się dane osobiste.

Jak dokonać zgłoszenia?

Aby zgłosić beneficjenta należy wejść na stronę ministerstwa: https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/ i utworzyć zgłoszenie. Konieczne jest posiadanie podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego. Dane muszą być prawdziwe i aktualne, gdyż są wprowadzane pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Zmiana terminu z powodu pandemii

Pierwotnie termin zgłoszenia zakładał zgłoszenia beneficjentów do 13 kwietnia 2020 roku, jednak z powodu pandemii koronawirusa termin został przełożony do 13 lipca 2020 roku. W związku z tym spółki, które powstały przed 13 października 2019 roku mają więcej czasu na dokonanie zgłoszenia.

Kto sprawuje pieczę nad Centralnym Rejestrem Beneficjentów Rzeczywistych?

Nad prawidłowym przebiegiem zgłoszenia oraz nad wszelkimi danymi wprowadzonymi przez spółkę pieczę sprawuje Minister Finansów. Za zgłoszenie beneficjentów z kolei odpowiadają członkowie zarządu spółki.