Czym różnią się podatki pośrednie od bezpośrednich?

15 maj    Finanse

Jak powszechnie wiadomo podatki istnieją od bardzo dawna i można je podzielić na wiele grup. Jeden z najpopularniejszych podziałów dotyczy podatków pośrednich i bezpośrednich. Niniejszy artykuł to doskonała propozycja właśnie dla tych osób, które chcą dowiedzieć się czym tak naprawdę różnią się poszczególne podatki.

Podatki bezpośrednie – co trzeba wiedzieć?

Podatki bezpośrednie jak sama nazwa wskazuje to podatki, które obciążają bezpośrednio podatnika. Każdy podatnik zgodnie z prawem ma obowiązek odprowadzanie podatku do odpowiedniego organu podatkowego. Do najpopularniejszych podatków bezpośrednich możemy zaliczyć między innymi PIT (podatek dochodowy od osób fizycznych) oraz CIT (podatek dochodowy od osób prawnych). Do tej grupy należy także podatek od spadków i darowizn, podatek rolny i leśny, czy też podatek od nieruchomości.

Podatki pośrednie – czym się wyróżniają?

Jeżeli chodzi o podatki pośrednie – https://www.pwc.pl/pl/uslugi/doradztwo-podatkowe/podatki-posrednie.html, to mamy tutaj do czynienia z podatkami w których to konstrukcja rozdziela poszczególne podmioty gospodarcze, które są zobowiązane do ich naliczenia i zapłacenia od podmiotów, które z kolei w rzeczywistości ponoszą ich faktyczny ciężar ekonomiczny. Do podatków pośrednich możemy więc śmiało zaliczyć wszystkie podatki od konsumpcji i obrotu. To właśnie do tej grupy możemy zaliczyć podatek VAT, który stanowi prawie 1/4 ceny każdego towaru. Podatkami pośrednimi jest także podatek akcyzowy oraz podatek od gier i zakładów wzajemnych.

Jakie różnice?

Podatki pośrednie są mniej inwazyjne i samoograniczające. Większość podatków bezpośrednich jest bardzo inwazyjna. Na ich rozliczenie nie tylko traci się sporo czasu, ale co najgorsze naruszają one prywatność. W przypadku podatków pośrednich nie ma tak dużego problemu. Jak wspominano powyżej dużą przewagą podatków pośrednich jest także to, że są one samoograniczające. Jeżeli taki podatek będzie za wysoki, to podatnicy ograniczą jego płacenie poprzez ograniczenie konsumpcji. Uniknięcie zbyt wysokiego podatku pośredniego jest zdecydowanie łatwiejszym zadaniem, niż uniknięcie zbyt wysokiego podatku bezpośredniego.