Jak działają ceny transferowe?

25 sie    Finanse

Cena transferowa to pojęcie, z którym musiał się spotkać prawie każdy przedsiębiorca, który importuje towar z zagranicy. W przypadku zwykłych firm zawsze opłaca się kupić jak najtaniej, a sprzedać jak najdrożej, ale jak się okazuje, nie zawsze tak jest. Jeżeli towar importowany jest pomiędzy dwoma firmami, które są ze sobą powiązane, to umiejętne przerzucanie zysku może sprawić, że ze względu na kwestie podatkowe, o wiele bardziej będzie opłacało się kupić drożej. Jak to możliwe?

Ceny transferowe – jak to działa w teorii?

Mechanizm związany z cenami transferowymi opiera się na przerzucaniu zysków i ponoszonych kosztów pomiędzy dwoma, ściśle ze sobą powiązanymi ze sobą firmami, które działają w różnych krajach. Warunkiem jest tutaj to, żeby jedna z tych firm funkcjonowała w kraju, w którym podatek dochodowy jest możliwie jak najniższy, a najlepiej w jednym z rajów podatkowych. Importując towary z takiego kraju do kraju rozwiniętego – a więc takiego, w którym podatki dochodowe są zazwyczaj wysokie, warto ustalić cenę transferową na jak najwyższym poziomie. Wysoka cena zakupu (z punktu widzenia prawa podatkowego nie ma znaczenia, że transakcja dokonana była pomiędzy powiązanymi ze sobą firmami) powoduje, że zysk sprzedawcy jest mniejszy, a zatem podatek, który będzie musiał on zapłacić, jest znacznie niższy. Z kolei w drugiej z firm (będącej w o wiele korzystniejszej sytuacji podatkowej), zwiększenie zysku nie powoduje znacznego zwiększenia kwoty podatku. Sumarycznie firmy te wydają na podatki znacznie mniej, niż gdyby ceny transferowe były niższe.

Jak wygląda to w praktyce?

Załóżmy, że firma działająca w raju podatkowym sprzedaje firmie w Unii Europejskiej towar o wartości rynkowej 100 tysięcy euro. Niech w tym przykładzie podatek w pierwszym z tych krajów wynosi 7%, a w drugim 17. Jeżeli cena transferowa zostanie ustalona na poziomie rzeczywistej ceny rynkowej, a druga z firm sprzeda towar za – na przykład – 150 tys. euro, a więc uzyska dochód 50 tys., to zapłacone podatki będą wynosiły odpowiednio 7 tys. euro i 8500 euro. Jednak jeżeli cena transferowa zostanie ustalona powyżej wartości rynkowej – na przykład na 130 tys., to kwoty te wyniosą 9100 i 3400. Przy niższej cenie transferowej suma zapłaconych podatków wynosi 15500 euro, a przy cenie wyższej – 12500 euro, a więc jest o 3000 euro niższa. Im wyższa różnica pomiędzy wysokością podatków w dwóch krajach, to zaoszczędzona w ten sposób kwota również będzie większa. Oczywiście w wielu krajach wprowadza się dziś przepisy, które znacznie zmniejszają możliwości wykorzystania tego rodzaju możliwości.

Więcej o cenach transferowych pod adresem: https://www.pwc.pl/pl/uslugi/doradztwo-podatkowe/ceny-transferowe.html