Kiedy przeprowadzić restrukturyzację?

16 lip    Firma

Twoja firma ma poważne problemy finansowe? Zmagasz się z zadłużeniem? Nie wiesz jednak, czy powinieneś zdecydować się na restrukturyzację? Chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób otworzyć postępowanie tego typu i czy już przyszedł na nie odpowiedni moment? Jeżeli chcesz poznać odpowiedzi na te oraz inne pytania, koniecznie zostań z nami i zapoznaj się z poniższym tekstem! Zapraszamy do lektury!

Restrukturyzacja – kiedy można ją przeprowadzić?

Z prawnego punktu widzenia, restrukturyzację firmy można przeprowadzić w dwóch sytuacjach. Pierwsza z nich ma miejsce wtedy, kiedy nasza firma jest już niewypłacalna. W praktyce oznacza to stan, w którym nie jesteśmy już w stanie spłacić naszych zobowiązań, których termin płatności już upłynął. Dowodem na jej zaistnienie są opóźnienia wynoszące minimum 3 miesiące.

Druga sytuacja natomiast dotyczy stanu, w którym występuje silne zagrożenie niewypłacalnością. Ma ona miejsce wtedy, kiedy nasze opóźnienia w płatnościach nie przekraczają jeszcze okresu 3 miesięcy, ale mamy pewność, że nastąpi to w najbliższym czasie. Dobrym potwierdzeniem tego typu stanu rzeczy jest brak możliwości pokrycia kosztów obecnych zobowiązań oraz brak środków również na najbliższe miesiące. Restrukturyzacja będzie dla nas dobrym rozwiązaniem, jeżeli w dalszym ciągu zależy nam na kontynuowaniu działalności gospodarczej lub jeżeli posiadamy możliwość częściowej spłaty swoich długów.

Jak rozpocząć restrukturyzację?

Postępowanie restrukturyzacyjne nie jest zazwyczaj wszczynane z urzędu, a jego inicjacja spoczywa na dłużniku. Aby otworzyć postępowanie restrukturyzacyjne, konieczne jest złożenie do sądu odpowiedniego wniosku. Główna informacja, jaka powinna być w nim zawarta, to wykazanie, że tego typu zmiany w naszej firmie będą znacznie korzystniejsze dla wierzycieli niż ogłoszenie jej upadłość. Na poparcie tej tezy powinniśmy przedstawić szczegółowe analizy oraz plany spłat wszelkich zobowiązań finansowych poprzez restrukturyzację, także podobne dane w przypadku upadłości, tak by jasno wynikało z nich który model rozwiązania przemawia na korzyść wierzycieli. Po wniesieniu wniosku, w zależności od rodzaju postępowania, przez sąd powołany zostaje nadzorca lub zarządca. To właśnie ta osoba ma za zadanie wykonać większość obowiązków restrukturyzacyjnych. Często również przejmuje ona część lub całość zarządu nad dłużnikiem. Odpowiada ona także za komunikację między dłużnikiem, sądem a wierzycielami. To właśnie od niej w dużej mierze zależy powodzenie przeprowadzenia całej restrukturyzacji – pwc.pl.